It’s Christmas (it’s that time of the year) – Neven Reyer

Svenska: 

Finns i alla bra digitalbutiker för streaming och nedladdningsköp.

God Jul

English:

Available at all good digital outlets, for streaming and download purchases.

Merry Christmas

Konverteringstjänst vårrabatt nu tillgängligt

Svenska:

Konverteringstjänst vårrabatt nu tillgängligt här

English:

Conversion service Spring discount now available here

Vi introducerar Autastic Media Merchandise

Svenska:

Vi introducerar, Autastic Media Merchandise. Klicka på bilden ovan eller här

English:

Introducing, Autastic Media Merchandise. Click on image above or here

Vi introducerar Personliga Karaoke CD+G Project!

Svenska:

Vi introducerar din alldeles egna, personliga, karaoke CD+G!


Har du en grupp? Är du soloartist? Skriver, och producerar, du eget material? Varför inte skapa din alldeles egna CD+G master av det?

Tryck på Personligt CD+G-Karaoke Projekt för mer information.

English:

Introducing your very own Personal Karaoke CD+G with a difference!


Do you have a group? Are you a Solo Artist? Have written and produced your own material?
Then why not make your very own Karaoke CD+G Master of it?

Click on Personal CD+G-Karaoke Project for more information.

Autastic Media Android-appar i Google Play Store.

Svenska:

Vi presenterar alla tillgängliga Autastic Media Android-appar i Google Play Store.

För mer information, tryck antingen på bilden ovan eller Google Play

English:

Introducing all Autastic Media Android Apps available on Google Play Store.

For more information click on the above image or on the link Google Play

Tjänst för video- och ljudkonvertering

Svenska:

VHS / VHS-C / Hi8 / 8mm / Video8 / Betamax Video Cassette Tapes to: DVD or MP4 tjänster.

Audio Cassette Tape / Vinyl 45" / 33" / 78" Records to: CD or MP3 / Lossless tjänster.

Vi är mycket stolta över att erbjuda dig en konverteringstjänst för att bevara minnen från gamla analoga till nutidens format.

Har du några gamla VHS- eller Betamax-videokassettband som samlar damm med kära och oföränderliga minnen på dem?

Har du några gamla ljudkassettband eller vinylskivor som är lika viktiga, sällsynta eller oersättlig för dig?

Om så är fallet, varför inte använda våra tjänster för att bevara dessa värdefulla minnen innan de tyvärr är borta för evigt genom ålder eller irreversibel skada.

för mer information, besök:   Konvertering

English:

VHS / VHS-C / Hi8 / 8mm / Video8 / Betamax  Video Cassette Tapes to: DVD or MP4 services.

Audio Cassette Tape / Vinyl 45" / 33" / 78" Records to: CD or MP3 / Lossless services.

We take great pride in offering you a conversion service for preserving memories from old analogue to present day formats.

Do you have any old VHS or Betamax video cassette tapes gathering dust with cherished and irreplaceable memories on them?

Do you have any old audio cassette tapes or vinyl records that are equally as important, rare or irreplaceable to you?

If so, then why not use our services to preserve those precious memories before they are sadly gone forever through age or irreversible damage.

Fore more information visit: Conversion

Welcome to Autastic Media

Welcome to autasticmedia.com where we dare to care.

Please do not hesitate to contact us with any enquiries.

   
Share On Social Media:
Add to Facebook Tweet This


Published on  April 30th, 2020

2021 Dec 09 , Thu · Autastic Media Website · By · Autastic Media 2019 · Admin