Vi presenterar Autastic Media Patreon

Svenska:

Vi presenterar Autastic Media Patreon

För månatliga prenumeranter ger vi obegränsad åtkomst till medieprodukter för Windows, Android-applikationer och musikprodukter. Det är också vårt hopp att om vi samlar in tillräckligt med medel genom Patreon, kommer vi att kunna leverera våra Autistic Meltdown Buddy UK och Autistic Meltdown Buddy SE till autistiska samhällen i dessa länder gratis, både för vuxna och barn som lider av autism. När detta har uppnåtts avser vi att fortsätta med detta för andra länder och deras språk. Tack på förhand för din hjälp.

Hälsningar

Autastic Media Dev Team

Become a Patron!

English:

Introducing Autastic Media Patreon

For monthly Subscribers, we grant unlimited access to Autastic Media Products for Windows, Android Applications  and Music Products.  Also it is our hope that if we raise enough funds through this proccess, we will be able to supply our  Autistic  Meltdown Buddy UK and Autistic Meltdown Buddy SE  to the Autistic Societies of those countries for free, for Adults and Children alike who suffer from Autism.  Once this is achieved we then intend to continue this for other countries and their languages.   Thank you in advance for your patronage.

Regards

Autastic Media Dev Team

Become a Patron!

Autastic Media Android-appar i Google Play Store.

Svenska:

Vi presenterar alla tillgängliga Autastic Media Android-appar i Google Play Store.

För mer information, tryck antingen på bilden ovan eller Google Play

English:

Introducing all Autastic Media Android Apps available on Google Play Store.

For more information click on the above image or on the link Google Play

Musiklåde samlingen 1 för Android

Svenska:

Presenterar Musiklåde samlingen 1 för Android.
Vi har precis avslutat utvecklingen av detta för Android, och också ville ge en snabb förhandsvisning.

English:

Presenting the Music Box collection for Android.
We have just finished developing this for Android, and also wanted to provide a quick preview.

Musiklåde Samlingen 1 för Windows.

Svenska:

Presenterar Musiklåde samlingen 1 för Windows.
Vi har precis avslutat utvecklingen av detta och ville ge en snabb förhandsvisning.

English:

Introducing the music box collection 1 for Windows.
We have just finished developing this and wanted to give a quick preview.

Tjänst för video- och ljudkonvertering

Svenska:

VHS / VHS-C / Hi8 / 8mm / Video8 / Betamax Video Cassette Tapes to: DVD or MP4 tjänster.

Audio Cassette Tape / Vinyl 45" / 33" / 78" Records to: CD or MP3 / Lossless tjänster.

Vi är mycket stolta över att erbjuda dig en konverteringstjänst för att bevara minnen från gamla analoga till nutidens format.

Har du några gamla VHS- eller Betamax-videokassettband som samlar damm med kära och oföränderliga minnen på dem?

Har du några gamla ljudkassettband eller vinylskivor som är lika viktiga, sällsynta eller oersättlig för dig?

Om så är fallet, varför inte använda våra tjänster för att bevara dessa värdefulla minnen innan de tyvärr är borta för evigt genom ålder eller irreversibel skada.

för mer information, besök:   Konvertering

English:

VHS / VHS-C / Hi8 / 8mm / Video8 / Betamax  Video Cassette Tapes to: DVD or MP4 services.

Audio Cassette Tape / Vinyl 45" / 33" / 78" Records to: CD or MP3 / Lossless services.

We take great pride in offering you a conversion service for preserving memories from old analogue to present day formats.

Do you have any old VHS or Betamax video cassette tapes gathering dust with cherished and irreplaceable memories on them?

Do you have any old audio cassette tapes or vinyl records that are equally as important, rare or irreplaceable to you?

If so, then why not use our services to preserve those precious memories before they are sadly gone forever through age or irreversible damage.

Fore more information visit: Conversion

Webproductmedia Service

Svenska:

Vi har specialiserat oss på design och skapande av websidor. Vi gör även loggor och annan media som du kan behöva för ditt företag, med en kvalitativ service till ett bra pris. Vi erbjuder även webhotell och underhåll av websidor.

Vi erbjuder också liknande service för privata websidor med en bra service till ett konkurenskraftigt  pris.

Kontakta oss via  Kontaktformulär för frågor och prisuppgift

English:

We specialise in Web Site Creation and Design, including Logos, and other related media for your project needs for Start-up or Small Businesses with a quality service at affordable prices. We also offer Web Hosting and site Maintenance if required.

We also offer a similar service for private or domestic website and media requirements, as well as offering a Tutoring service in using products with a quality service at affordable prices.

Please use the Contact Form for your requirements and Pricing Quotes

Uppgradera Windows 7 till Windows 10

Svenska:

Visste du att Microsoft har officiellt stoppat möjligheten för att uppgradera från Windows 7 till Windows 10 i juli 2016?

Visste du att Windows 7 inte längre bli underhållen av Microsoft från den 14 januari 2020?

Om du fortfarande använder Windows 7 på din dator betyder det att du inte längre kommer att kunna ta del av viktiga uppdateringar via Windows vilket kan leda till att din dator i framtiden kan utsättas för säkerhetsrisker eller tekniska fel.

Om du ändå önskar att uppdatera till Windows 10 kan våra erfarna IT ingenjörer hjälpa dig med att kolla om din desktop eller bärbara dator fortfarande är kompatibel för vårat unika uppgraderings process.

För mer information kring denna tjänst, ta kontakt med oss via Kontaktformulär

English:

Did you know Microsoft officially stopped the option to upgrade from Windows 7 to Windows 10 in July 2016?

Did you know that Windows 7 will no longer be supported by Microsoft on January 14th 2020?

This means if you are still on Windows 7, you will no longer receive Important or Critical updates via windows updates which could result in your computer being vulnerable and open to security issues or malfunction in the future.  If you would like to still upgrade to Windows 10 however, why not let our experienced computer engineers see if you’re Desktop or Laptop is still compatible with our unique upgrading process to determine if it can be.

Please use the Contact Form for more information or your requirements.

Welcome to Autastic Media

Welcome to autasticmedia.com where we dare to care.

We take great pride in producing and distributing original windows and android applications with autism, easy learning and fun very much in mind. Please do not hesitate to contact us with any enquiries.

   
Share On Social Media:
Add to Facebook Tweet This


Published on  April 30th, 2020

2020 Oct 22 , Thu · Autastic Media Website · By · Autastic Media 2019 · Admin